.

PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY W PRZYCHODNI RODZINNEJ W GRABICY
„REHABILITACJA LECZNICZA W POWIECIE PIOTRKOWSKIM”

Projekt pn. „Rehabilitacja lecznicza w powiecie piotrkowskim” realizowany jest przez AMICUS-MED R.W.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. ul. Sportowej 32/34, 97-320 Wolbórz na podstawie umowy o Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie: X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej dofinansowanie nr RPLD.10.03.01-10-A005/22  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.3 ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Jeśli jesteś:

 • mieszkańcem powiatów: piotrkowskiego lub PiotrkowaTryb
 • w wieku powyżej 50 lat
 • masz zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
 • Twój stan zdrowia umożliwia rehabilitację w trybie ambulatoryjnym
 • nie korzystałeś/łaś w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania finansowanych  z innych środków publicznych  

I chcesz:

 • ograniczyć ból i zaburzenia funkcjonowania
 • poprawić swoją kondycję i samopoczucie
 • złe nawyki zastąpić dobrymi

Przychodnia AmicusMed zaprasza do udziału  w projekcie pt. „Rehabilitacja lecznicza w powiecie piotrkowskim”

otrzymasz BEZPŁATNIE:

 • do 15 dni zabiegów rehabilitacyjnych –  5 zabiegów dziennie
 • spotkania indywidualne z psychologiem i dietetykiem
 • trzy konsultacje u lekarza rehabilitacji

 a dodatkowo:

•      refundację kosztu dojazdów na zabiegi  i konsultacje

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

 1. Pobierz dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio z Przychodni Rodzinnej w Grabicy lub przychodni AmicusMed w Wolborzu lub też ze strony internetowej: www.amicusmed.pl; wypełnij je i złóż w jednej z ww. przychodni
 2. Lekarz POZ wystawi Ci Zalecenie udziału w Programie i skieruje do Przychodni Rodzinnej w Grabicy
 3. Tam umówisz się na I poradę rehabilitacyjną
 4. Jeśli spełniasz kryteria medyczne, zostaniesz zakwalifikowany/na do projektu
 5. Na podstawie szczegółowego wywiadu i badania ustalony zostanie Twój program usprawnienia leczniczego i dobrany zestaw zabiegów rehabilitacyjnych

UWAGA! Kobiety mają pierwszeństwo  w dostępie do Programu:

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu:  ul. Sportowa 32/34, 97-320 Wolbórz, Przychodnia Rodzinna w Grabicy – Grabica 55, 97-306 Grabica, tel. 44 645 11 51, mail: grabica@przychodnierodzinne.pl czynne: pon – pt: 8:00 – 18:00; e-mail:  recepcja@amicusmed.pl,  strona internetowa: www.amicusmed.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie RODO
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń
PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY W PRZYCHODNI AMICUSMED W BĘDKOWIE ORAZ W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W GORZKOWICACH
„Nie ma co siedzieć! Program rehabilitacji osób z chorobami grzbietu i kręgosłupa”

Projekt  „Nie ma co siedzieć! Program rehabilitacji osób z chorobami grzbietu i kręgosłupa” realizowany jest przez AMICUS-MED R.W.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. ul. Sportowej 32/34, 97-320 Wolbórz na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01-10-A022/21  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie: X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Jeśli jesteś:

 • mieszkańcem powiatów: tomaszowskiego lub piotrkowskiego
 • w wieku powyżej 15 lat
 • masz zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
 • Twój stan zdrowia umożliwia rehabilitację w trybie ambulatoryjnym
 • nie korzystałeś/łaś w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dotyczących tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania finansowanych  z innych środków publicznych  

I chcesz

 • ograniczyć ból i zaburzenia funkcjonowania
 • poprawić swoją kondycję i samopoczucie
 • złe nawyki zastąpić dobrymi

Przychodnia AmicusMed zaprasza do udziału  w projekcie pt. „Nie ma co siedzieć! Program rehabilitacji osób z chorobami grzbietu i kręgosłupa”

 otrzymasz BEZPŁATNIE:

 • 10 lub 15 dni zabiegów rehabilitacyjnych – do  5 zabiegów dziennie
 • spotkania indywidualne z psychologiem i dietetykiem
 • wstępną i końcową konsultację fizjoterapeutyczną

  a dodatkowo:

•      refundację kosztu dojazdów na zabiegi  i konsultacje

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

 1. Pobierz dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio z przychodni AmicusMed w Będkowie, Wolborzu lub z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach lub też ze strony internetowej: www.amicusmed.pl; wypełnij je i złóż w jednej z ww. przychodni
 2. Zbierz dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (nie starszą niż 1 rok)
 3. Umów się na wstępną wizytę fizjoterapeutyczną, na którą zabierz ww. dokumentację medyczną (np. wyniki badań, odpisy dokumentów leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego i in.)
 4. Jeśli spełniasz kryteria medyczne, zostaniesz zakwalifikowany/na do projektu
 5. Na podstawie szczegółowego wywiadu i badania ustalony zostanie Twój program usprawnienia leczniczego

UWAGA! Pierwszeństwo  w dostępie do Programu mają:

 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby wykonujące pracę siedzącą

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu:  ul. Sportowa 32/34, 97-320 Wolbórz, Przychodnia AmicusMed w Będkowie – ul. Reymonta 5 – tel. 697 604 925 / 44 719 74 62 oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Gorzkowicach, ul. Kwiatowa 4 – tel. 44 681 80 02 czynne: pon – pt: 8:00 – 18:00; e-mail:  recepcja@amicusmed.pl,  strona internetowa: www.amicusmed.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Oświadczenie RODO
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze świadczeń
PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY W PRZYCHODNI AMICUS-MED W WOLBORZU ORAZ W BĘDKOWIE
„Prawidłowa waga kluczem do zdrowia”

szczegółowe informacje na stronie: http://pokonajnadwage.pl/

logo-amicus-white

Nasza przychodnia to wiele lat tradycji i praktyk, dzięki temu jesteśmy liderem branży w naszym rejonie.

Fundusze Europejskie

Amicusmed 2022